Please select your page

Referencer

DGI

Projekt: Udvikling af et sikkerheds management system til DGI Svømning. DGI Svømning har udviklet konceptet Ocean Rescue Camp (ORC), som er et sommertilbud til alle børn og unge om at komme til stranden og lære om førstehjælp, livredning og om at være sikker ved havet. På nuværende tidspunkt har DGI Svømning 1000 børn og unge på deres camps hver sommer. DGI Svømning ønsker at have et professionelt sikkerheds management system til ORC, og CORS Group har i denne forbindelse udviklet DGI Svømnings management system til brug ved DGI Ocean Rescue Camps, for at sikre mest mulig sikkerhed ved ORC.

Projekt: DGIs Landsstævne anvender sikkerheds management system udviklet af CORS Group. Det sikkerheds management system, som CORS Group har udviklet til DGI Svømning, bliver også anvendt ved DGIs nationale landsstævnes åbent vands arrangementer.

Projekt: Årlig risikoanalyse rapport for DGI Svømning. CORS Group hjælper DGI Svømning med at udarbejde en årlig risikoanalyserapport over DGI Svømnings Ocean Rescue Camp-aktiviteter.

Projekt: Mere end 40 risikoanalyse rapporter for DGI Svømning. CORS Group har udarbejdet over 40 risikoanalyser af søer, strande og havneområder for DGI Svømning.

Projekt: Uddannelse i udarbejdelse af risikoanalyser og risikovurdering til DGI Svømnings konsulenter og instruktører. DGI Svømning har et ønske om på sigt selvstændigt at kunne lave risikoanalyser og risikovurderinger. CORS Group har derfor uddannet DGI Svømning-instruktører og -konsulenter i at kunne lave risikoanalyser og risikovurderinger.

Projekt: Action-cards® til DGI Svømnings instruktører. For DGI Svømning er det vigtigt, at deres instruktører kan handle hurtigt og korrekt, skulle uheldet være ude på en camp. CORS Group har til formålet udviklet Action-cards® til DGI Svømnings-instruktører på Ocean Rescue Camp. Disse Action-cards® beskriver de præcise procedurer, som DGI Svømning forventer, at deres instruktører skal kunne, hvis uheldet er ude og brugen af Action-cards® supporterer dem i den livreddende/afværgende situation. Du kan læse mere om Action-cards® her: www.action-cards.dk.

Projekt: Action-cards® to DGI Svømnings deltagere. DGI Svømning ønsker endvidere at give deres deltagere på Ocean Rescue Camp (ORC) unikke Action-cards® (www.action-cards.dk) med hjem efter deltagelse på ORC. CORS Group udvikler Action-cards® til DGI Svømnings deltagere på ORC, som tæller omkring 1000 deltagere per år.


By & Havn

Projekt: Risikoanalyse og risikovurdering af Københavns Havn. I forbindelse med revision af By & Havns strategi for anvendelse af Københavns Havn havde By & Havn behov for hjælp til udarbejdelse af rapport med fokus på sikkerhed, herunder risikoanalyse og risikovurdering for Københavns Havn, samt forslag til virkemidler der kan bidrage til en sikker og tryg havn. CORS Group udarbejder rapporten for By & Havn, herunder også data- og informationsindsamling.

Projekt: Udarbejdelse af spørgeskema om sikkerhed til brugerne af Københavns Havn. CORS Group hjælper sammen med Q2M2 også By & Havn med at udarbejde, udsende og analysere svar på spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Københavns Havn om deres oplevelse af sikkerhed og tryghed i havnen.


Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på KP

Projekt: Udvikling af og undervisning i faget “Accepteret Risiko”. Katastrofe- og risikomanageruddannelsenKøbenhavns Professionshøjskole ønsker at tilbyde deres studerende og interessenter et fag, der giver indsigt i og forståelse for beslutningstageres valg og præferencer for risici, når de træffer beslutninger i det virkelige liv.


Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på KP

Projekt: Udvikling og undervisning i faget “Evidensbaseret beslutningsstøtte baseret på den statistiske værdikæde”. Katastrofe- og risikomanageruddannelsenKøbenhavns Professionshøjskole ønsker at anvende en mere kvantitativ tilgang til risikostyring og derfor udviklede  vi faget “Evidensbaseret beslutningsstøtte baseret på den statistiske værdikæde“. I faget bliver der lagt vægt på nøglebegreber som blandt andet: repræsentivitet, usikkerhed, Key Performance Indicator, baseline, forecasting, Cost-Effectiveness Analysis og forholdet mellem at være analytiker og beslutningstager.


SIXTUS

Projekt: Arbejdsmiljø og sikkerhedsanalyse for SIXTUS. m/s SIXTUS er en STU-skole. En STU-skole er en skole med et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for børn og unge, som har behov for en mere målrettet uddannelse end ved et normalt skoleforløb. SIXTUS ønskede at få gennemgået og vurderet deres nuværende arbejdsmiljø og sikkerheds-setup, hvorfor CORS Group blandt andet har lavet risikoanalyse og risikovurdering (hertil spørgeundersøgelser hos medarbejderne) og udarbejdelse af sikkerhedspolitik for m/s SIXTUS.


GoBoat

Projekt: Sikker GoBoat. GoBoat udlejer elektrisk-drevede motorbåde til rekreativt brug i havne flere steder i verden. GoBoat er en professionel organisation med stort fokus på sikkerhed for deres brugere, medarbejdere og andre, som kan have en interaktion med GoBoats aktiviteter. CORS Group hjælper GoBoat med at optimere GoBoats sikkerhedssetup og har i den forbindelse udført et BE SAFE Audit for GoBoat. Læs mere om CORS Groups BE SAFE Audit her: BE SAFE Audit.


Asylcenter på Sjælland

Projekt: Arbejdsmiljø og sikkerhedsanalyse for et asylcenter på Sjælland. Risikoanalyse for et større asylcenter på Sjælland, da asylcentret havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet. CORS Group hjalp asylcentret med at gennemgå påbuddet, analysere asylcentrets organisation og udfordringer, samt skrive en rapport til asylcentrets ledelse med anbefalinger.


World Conference on Drowning Prevention, Durban

CORS Group deltog i den seneste World Conference on Drowning Prevention, som blev organiseret og financieret af the International Life Saving Federation (ILSF) and finasielt støttet af Fondation Princesse Charlène de Monac. Denne konference i Durban, Sydafrika inkluderede livredningsorganisationer, myndigheder og førstehjælps organisationer fra hele verden.

Projekt: Havnesikkerhed i en verden i forandring. CORS Group præsenterede resultater og den nye viden, som opstod i forbindelsen med vores arbejde med sikkerhed i Københavns Havn sammen med (By & Havn), som administrer Københavns Havn. Yderligere detaljer kan findes ved at downloade præsentationen her (præsentationen er på engelsk):


Børneulykkesfonden

Projekt: Samarbejde med Børneulykkesfonden om Action-cards®. Børneulykkesfondens sigte er at nedbringe antallet af ulykker, som børn kommer ud for i Danmark. I samarbejde med CORS Group og DGI Svømning støtter Børneulykkesfonden udvikling og udbredelse af Action-cards®, som kan være med til at forebygge ulykker og reducere konsekvensen af en ulykke, hvis den skulle være sket.


Rådet for Større Badesikkerhed

Projekt: Support til udvikling af nye services og produkter. Generel analysehjælp og rådgivning. Rådet for Større Badesikkerhed ønsker at udvikle nye produkter og ydelser, som kan være med til at styrke badesikkerheden og andre fritidsaktiviteter i vand i Danmark. CORS Group hjælper med denne udvikling. Blandt andet er det CORS Group der udarbejder rapporter til “Vandsikker kommune“-konceptet.


Coronakrisens effekt på badesikkerheden i Danmark

I lyset af coronakrisen har der været et ønske fra Rådet for Større Badesikkerhed og Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste omkring at få estimeret belastningen af strandgæster på de danske strande. CORS Group har i samarbejde med dataanalyse firmaet Q2M2 ApS undersøgt denne problemstilling i notatet “Coronakrisens effekt på badesikkerheden i Danmark”: