Please select your page

Skab et vedvarende fokus
og styrk dit image

 


Forbedringer og gode resultater kræver mindst én ting: Fokus. Derfor er det en god idé at skabe kultur, vaner og strukturer for kontinuerligt at arbejde med at minimere sine risici og på den måde sikre, at man har et acceptabelt risikoniveau.

En certificering af virksomhedens høje standarder inden for sikkerhedsområdet er med til at sikre fokus på det kontinuerlige arbejde. Certificeringen fremstår som et internt og eksternt referencepunkt. Det gør det lettere og mere effektivt at arbejde med de etablerede processer, fungerer som et kvalitetsstempel og udgør en del af virksomhedens image.

Hos Copenhagen Risk & Safety Group tilbyder vi tre forskellige sikkerhedscertificering, som alle viser, at din organisation både tager medarbejdernes og kundernes sikkerhed samt organisationens værdier alvorligt.

Parametre som kompleksitet, størrelse, fysiske forhold og risikobilledet på brancheniveau er med til at afgøre, hvilken sikkerhedscertificering der er relevant for den enkelte organisation. Vi tager gerne en uforpligtende samtale om hvilken sikkerhedscertificering, der matcher netop din organisation.

Copenhagen Risk & Safety Groups sikkerhedscertificering udvikles i samarbejde med Katastrofe- og risikomanager uddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

En A certificering fra Copenhagen Risk & Safety Group fokuserer især på disse tre elementer:

  • Management praksis.
  • Planer.
  • Dokumentation.

For at blive A certificeret, er det påkrævet at organisationen har udviklet en passende ledelsespraksis til at håndtering nødsituationer. Dette vil både indeholde planer for hvordan organisationen skal reagere på forskellige typer af nødsituationer og et tilfredsstillende niveau af dokumentation.

I A certificeringen arbejdes der med at skabe dynamiske rammer for organisationens egen læring, da det er afgørende for at sikre kontinuerlig udvikling. En lærende organisation er i stand til selv at identificere, prioritere og håndtere nye udfordringer, hvilket er yderst værdifuldt – også når det gælder om sikkerhed.


En A+ certificering forudsætter, at organisationen lever op til A certificeringens krav. Herudover er der især fokus på disse tre elementer:

  • Synliggørelse.
  • Materiel.
  • Uddannelse.

For at blive A+ certificeret er det krævet at organisationen har et fokus på den interne bevidsthed og synliggørelse omkring hvordan den skal reagere på forskellige nødsituationer. A+ certificeringen forudsætter, at medarbejderne har et grundlæggende kendskab til fx beredskabsplaner og indførte tiltag.

Der er et særligt fokus på organisationens optimale brug og udvikling af materiel, og af den grund stilles der en række krav til medarbejdernes uddannelse til håndtering af risikorelaterede hændelser.


A++ certificeringen forudsætter, at organisationen lever op til både A og A+ certificeringens krav. Herudover er der især fokus på disse elementer:

  • Træning.
  • Øvelse.
  • Evaluering.

I en organisation, som stiler efter en A++ certificering, findes der i forvejen planer og strukturer, som identificerer og prioriterer mulige risikoscenarier samt beskriver håndteringen af disse. Medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig før, under og efter de hændelser, som er kategoriseret som særlig vigtige eller sandsynlige.

For at opnå en A++ certificering, gennemføres en række øvelser, som både træner sandsynlige og mindre sandsynlige hændelser. Organisationen videreudvikler sine kompetencer og bliver bedre rustet til at kunne foregribe nye scenarier og lægge planer derefter.

Herudover er der et stort fokus på evaluering, hvilket både har betydning ud fra et risikoperspektiv samt i forhold til at sikre en effektiv og lønsom drift på lang sigt.