Please select your page

Klar snak skaber dialog
og bedre beslutninger

 


Som rådgivere giver vi dig et professionelt mod- og medspil, som tilfører målbar værdi til dine beslutningsprocesser. For ét er at have et stærkt overblik over organisationens risikoniveau – noget andet er at omsætte viden til handling.

Vi stiller med et stærkt hold af kompetente medarbejdere, som fx kan hjælpe med at udvikle, designe, implementere og vedligeholde de sikkerhedstiltag, du træffer beslutning om. Afhængig af opgavens art og omfang anvender vi de nødvendige værktøjer til at sikre de bedste løsninger for din organisation.

Erfaringsmæssigt ved vi også, at der kan findes en ubalance mellem virkeligheden og ledelsens forestilling af virkeligheden. Det er en uholdbar situation, og som rådgivere sætter vi en ære i at dokumentere og fremføre vores ærlige meninger og klare anbefalinger.

Vi siger ikke, hvad du gerne vil høre – men hvad vi konstaterer og anbefaler. Den indgangsvinkel skaber basis for en kvalificeret dialog og bedre beslutninger.

Sikkerhed handler også
om effektivitet

Usikre medarbejdere er mere stressede og oftere syge end gennemsnittet – og de er mindre effektive på jobbet. Derfor handler sikkerhed ikke kun om at minimere risikoen for forskellige former for ulykker men i høj grad også om effektivitet. Copenhagen Risk & Safety Group kan hjælpe med at identificere og udløse potentialet – fx gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, optimering af arbejdsgange eller investering i anbefalede hjælpemidler.

Risikoanalyse

Med en risikoanalyse fra Copenhagen Risk & Safety Group får du et klart billede af de risici, der findes, i din organisation. Et professionelt risikobillede giver det bedste forudsætninger for at træffe de bedste valg.

Risikovurdering

Copenhagen Risk & Safety Group hjælper dig med at etablere relevante kriterier for dit accepteret risikoniveau. Din risikovurdering vil bestå i en sammenholdelse af din virksomheds risikobillede sat op imod dine kritierier for accepteret risici. Hvis du finder et mismatch mellem risikobilledet og dine kritierier for accepteret risici – så bør du overveje hvilke strategier du vil bringe i spil for at ændre dit risikobillede til det ønsket. Udvikling og prioritering af hvilke risikoreducerende tiltag, der er nødvendige, er essensen af risikomanagement.

Risikomanagement og sikkerhed

Arbejdet med at håndtere risici bør være en kontinuerlig proces, som aldrig overlades til tilfældighederne. Copenhagen Risk & Safety Group hjælper med udvikling, prioritering og implementering af kost-effektive strategier, du kan bruge kontinuerligt i dit arbejde med at styre din virksomheds risici. Copenhagen Risk & Safety Group gør brug af et bredt spektra af forskellige risikomanagement-værktøjer, ligesom vi løbende kan holde dit risikobillede ajourført baseret på faktuelle hændelser, viden og data.

Copenhagen Risk & Safety Groups sikkerheds-management-system hjælper dig med:

  • At redde liv.
  • Få mest sikkerhed for pengene.
  • Få gennemsigtig compliance.