Please select your page

Arbejdspladsvurdering (APV)

 


Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.

APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.

APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Copenhagen Risk & Safety Group hjælper dig og din virksomhed med at udarbejde den lovpligtige APV.