Please select your page

GO – RESEARCH

 


Du kender uden tvivl din organisation ret indgående og kan let gøre rede for arbejdsgange, strukturer og potentielle faldgruber. Men kan der være blinde vinkler i dit overblik – fx fordi du befinder dig tæt på det hele, eller fordi der er sket in- eller eksterne forandringer, som kan have indflydelse på situationen?

Vi kan hjælpe dig med at analysere og vurdere, hvilke usikkerheder, der findes i din organisation. Ved hjælp af særlige metoder, systemer og rutiner kan vi fx identificere,

 • hvor der findes risici,
 • hvilken konsekvens, der kan være forbundet med disse,
 • hvordan de konstaterede risici kan minimeres,
 • og hvilken værdi en forbedrende indsats repræsenterer.
 • Risikoanalyse

  Med en risikoanalyse fra Copenhagen Risk & Safety Group får du et klart billede af de risici, der findes, i din organisation. Et professionelt risikobillede giver det bedste forudsætninger for at træffe de bedste valg.

  Risikovurdering

  Copenhagen Risk & Safety Group hjælper dig med at etablere relevante kriterier for dit accepteret risikoniveau. Din risikovurdering vil bestå i en sammenholdelse af din virksomheds risikobillede sat op imod dine kritierier for accepteret risici. Hvis du finder et mismatch mellem risikobilledet og dine kritierier for accepteret risici – så bør du overveje hvilke strategier du vil bringe i spil for at ændre dit risikobillede til det ønsket. Udvikling og prioritering af hvilke risikoreducerende tiltag, der er nødvendige, er essensen af risikomanagement.

  Risikomanagement

  Arbejdet med at håndtere risici bør være en kontinuerlig proces, som aldrig overlades til tilfældighederne. Copenhagen Risk & Safety Group hjælper med udvikling, prioritering og implementering af kost-effektive strategier, du kan bruge kontinuerligt i dit arbejde med at styre din virksomheds risici. Copenhagen Risk & Safety Group gør brug af et bredt spektra af forskellige risikomanagement-værktøjer, ligesom vi løbende kan holde dit risikobillede ajourført baseret på faktuelle hændelser, viden og data.

  Vores metoder, systemer og rutiner kan afdække det totale omfang af en organisations aktiviteter eller stille skarpt på udvalgte områder. Ligeledes aftales det fra sag til sag, hvilke problemstillinger/muligheder, der især skal fokuseres på, og hvor langt vi skal gå i vores anbefalinger: Om vi skal begrænse os til at levere en gennemarbejdet analyse, eller om vi skal udarbejde konkrete anbefalinger og medvirke til at sikre implementeringen af udvalgte indsatser.