Please select your page

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Indholdsfortegnelse:

 1. Indledning
 2. Dataansvarlig
 3. Oplysninger
 4. Formål med behandling af persondata
 5. Videregivelse
 6. Rettigheder
 7. Sletning af oplysninger
 8. Klageadgang
 9. Ændringer

 

1. Indledning

Hos Copenhagen Risk & Safety Group ApS tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vores Privatlivspolitik, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR) (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende.

I forbindelse med, at Copenhagen Risk & Safety Group ApS, CVR-nr. 35 48 16 21, behandler personoplysninger om dig, anvendes nærværende persondatapolitik. Her orienteres du om hvilke persondata Copenhagen Risk & Safety Group ApS behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende (”Privatlivspolitikken”).

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig er:

Copenhagen Risk & Safety Group ApS
CVR-nr. 35 48 16 21
www.cors-group.com

(”Copenhagen Risk & Safety Group ApS” eller ”Dataansvarlige”)

Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det på følgende måde:

Pr. post
Brev mærket ”Persondata” sendes til:
c/o Ivan T. Herrmann
Askevænget 47, 3.th.
2830 Virum

Pr. telefonisk henvendelse
Telefon: +45 22 75 69 75

Pr. e-mail
E-mail: persondata@cors-group.com

Copenhagen Risk & Safety Group ApS er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller klager til Privatlivspolitikken eller overholdelses af denne, kan du altid rette henvendelse til Copenhagen Risk & Safety Group ApS på ovenstående kontaktoplysninger.

3. Oplysninger

Copenhagen Risk & Safety Group ApS indsamler, opbevarer og behandler data fra dig og om dig, for at vi kan give dig den bedst mulige rådgivning om sikkerhed.

Copenhagen Risk & Safety Group ApS, indsamler data på forskellige vis og forskellige tidspunkter. Her er eksempler på hvordan Copenhagen Risk & Safety Group ApS indsamler data:

Indsamlingsmåder:

 • En salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af vores services, produkter eller samarbejdsaftale.
 • Spørgeskemaer, både online og i trykt form.
 • Når du fortager et køb i vores webbutik.
 • Besøgsregistrering i forbindelse med brug af vores digitale ydelser (se afsnittet omkring cookies).
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via data fra vores Action-cards®.

Copenhagen Risk & Safety Group ApS opbevarer og behandler bl.a. følgende personoplysninger (”OPLYSNINGER”) om dig:

Til fakturering og bogføring:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Mobil- og private telefonnummer
 • Kortoplysninger, som sendes krypteret videre til vores betalingsudbyder. Vi har ikke adgang til dine kortoplysninger.

Til markedsføring:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Mobil- og private telefonnummer

Til uheldsregistering:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Mobil- og private telefonnummer
 • De data du indgiver via Action-cards®, Action-cards® form (fx type af uheld, tidspunkt og handling) eller anden type data, som er relevant for at kunne optimere sikkerheden baseret på evidens.

4. Formål med behandling af persondata

Vi behandler og opbevarer kun OPLYSNINGERNE med henblik på følgende formål:

 • Fakturering og bogføring i forbindelse med salg af produkter og services.
 • Markedsføring.
 • Analyse formål til at kunne rådgive om optimering af sikkerhed.
 • Evt. inkassosager.

5. Videregivelse

Copenhagen Risk & Safety Group ApS anvender følgende databehandlere:

Navn og adresse

Funktion

Stripe

Betalingsgateway – Stripe a payment service provided by Stripe Inc., which allows users to make online payments. Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service. Place of processing: See the Stripe privacy policy – Stripe Privacy Policy

MailChimp

Nyhedsbrevsystem – MailChimp, The Rocket Science Group LLC Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, Terms of use: Overview of Privacy Policy: Mailchimp Privacy Policy

(opbevaring af samme informationer som brugerne oplyser ved køb af action-cards bortset fra betalingsinformationer)

Unoeuro

Unoeuro varetager hostingen af Action-cards hjemmeside (WordPress content management system CMS).

Q2M2 ApS

Q2M2 ApS kan varetage analyse opgaver i forhold til at sikre datakvalitet og til optimeringsanalyser af sikkerhed.

Mercoprint Digital

Print og forsendelse af Action-cards®.

Capsule

Capsule er CORS Group ApS CRM system. Capsule Privacy Policy.

Databehandling sker under iagttagelse af databehandleraftaler, der opfylder gældende krav.

Personoplysningerne kan videregives til:

 • Stripe – Betalingsgateway.
 • Mailchimp – Udsendelse af nyhedsbreve.
 • Unoeuro – Hosting af hjemmeside og webshop.
 • Q2M2 ApS – dataanalyse til optimeret sikkerhed.
 • Mercoprint Digital – Print og forsendelse af Action-cards®.
 • Capsule – CORS Group ApS CRM-system.
 • Virksomhedens revisor-, bank- og advokatforbindelse(r) (fx ved inkassosager).

6. Rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:

 • Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling.
 • Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv.
 • Du har ret til at gøre indsigelse over Virksomhedens elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata.
 • Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

7. Sletning af oplysninger

Perioden vi gemmer dine data afhænger af hvilken type data der er tale om, og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende data.

Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

Persondata og data til fakturering og bogføring vil automatisk blive slettet 5 år og 6 måneder efter seneste køb hos Copenhagen Risk & Safety Group ApS.

Ved uheldsregistering vil personidentificerbare oplysninger (dvs. navn, adresse og kontaktinformationer) slettet når de ikke længere kan anvendes til optimering af sikkerhed. De resterende oplysninger vil blive anvendt i anonymiseret form til statistik og analyse mv.

Medlemsoplysninger vil blive slettet senest 2 uger efter sletning af profilen, dog således at oplysninger hidrørende fra et køb eller tilsvarende vil blive gemt som anført ovenfor.

8. Klageadgang

Hvis du har klaget til Copenhagen Risk & Safety Group ApS vedrørende behandling af dine Personoplysninger, og du mener du ikke er blevet imødkommet i henhold til gældende lovgivning, kan du yderligere klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk.

Eller se deres aktuelle kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer

Ændringer af vores Privatlivspolitik meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på vores hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

Sidst opdateret: d. 15. april 2021.

Copenhagen Risk & Safety Group ApS